Visitors
 
Facebook Fanpage
 
Google Map
Finace Line Official 

เพื่อความสะดวกในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผู้ปกครองสามารถใช้บริการโอนเงิน และส่งหลักฐานผ่านทาง Finace  Line Official 
 
ขอแสดงความยินดี🎉

ขอแสดงความยินดี🎉เด็กชายถิรชา จินาพงษ์ นักเรียนระดับชั้น Grade 6/4
 
ขอแสดงความยินดี🎉
🎉ขอแสดงความยินดี🎉
เด็กหญิงคัมภีรดา  อาศรมเกษร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 5/1
ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ “SWIM TO DEVELOPSKILL 2023”
🎉ขอแสดงความยินดี🎉
เด็กชายอักขราทร  อาศรมเกษร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 2/2
ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ “SWIM TO DEVELOPSKILL 2023”
 
การร้องเพลง Insight Music ระดับชั้น G.2/1 G2/2 ในบทเพลง " Fire Fire" และเพลง "Thank you" และวง chorus "การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 4 เสียง" ในกิจกรรมร้องเพลงวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567

 
🧩✨7Elegance and Camps✨🧩

🧩✨7Elegance and Camps✨🧩

การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด พัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการทำงานร่วมกันเป็นทีม ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2 (Week 3)

#SWM #SARASAS #สารสาสน์ #Grade2 #ประถมศึกษาปีที่2
 
การพบปะพูดคุยสร้างสัมพันธ์ที่ดี KG1/2
✨การพบปะพูดคุยสร้างสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างคุณครู ผู้บริหาร โรงเรียน และผู้ปกครอง✨
 🩷KINDERGARTEN 1/2 🩷
#SWM #SARASAS #สารสาสน์
 
Project Based Learning
✨Project Based Learning✨
🩷💙 Colorful of life 🧡💚
🤍🖤แมวขาวแมวดำ 🤍🖤
เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว สีจากธรรมชาติ (ผลไม้) 🍉🍒🍎🍓
KINDERGARTEN 1/1     KINDERGARTEN 1/2  

🩷Content เรียนรู้ะรรมชาติรอบตัวเด็ก : สีแดงจากธรรมชาติ : ผลไม้ 
-ประเภทของผลไม้สีแดง แอปเปิ้ล แตงโม สตรอว์เบอร์รี่ ลิ้นจี่ องุ่นแดง 
-ลักษณะของผลไม้สีแดง 
- การเพาะปลูกและการเจริญเติบโตของผลไม้  

🩷Activities 
- Brain Gym 
- ตั้งคำถาม (ชง เชื่อม ใช้) 
- สังเกต สัมผัสวัสดุ (ผลไม้) 
- แบ่งกลุ่มศึกษาผลไม้สีแดงที่เด็กๆรู้จัก 
- นำเสนอสิ่งที่อยากทำร่วมกัน 
- ครูช่วยเขียนชื่อสิ่งที่เด็กๆอยากทำ
 
พิธีเปิดกองลูกเสือ ประจำปี2567

🐯
พิธีเปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2567
🐯

วันที่ 12 มิถุนายน 2567
#SWM #SARASAS #สารสาสน์

 
✨อัศวินน้อยนักสำรวจ ✨

✨อัศวินน้อยนักสำรวจ ✨

🔎เหล่าอัศวินน้อย KG.2/1 🍃จะเจอสัตว์/แมลงอะไรในธรรมชาติบ้างน้า 🐞🐜🦋

🥰 ฝึกเหล่าอัศวินเป็นนักช่างสังเกต #SWM #SARASAS #สารสาสน์

 
น้อมระลึกถึงการกลับสู่อ้อมพระหัตถ์พระเจ้า ครบรอบ 4 ปี 
ของท่านรองประธานฯ มารีอาเพ็ญศรี ยงค์กมล 🙏💗
 
ระบบนิเวศน์ในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา (G.9)

🌏การสำรวจระบบนิเวศบนบกและในน้ำบริเวณโรงเรียน🧫

สนุกกับการทดลองที่ได้ลงมือทำด้วยตัวเอง🥽🔍🔬🧬

#SWM #SARASASMINBURI #SARASAS

 
CODING ..สนุกได้..โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์

✨CODING ..สนุกได้..โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์✨

❤️เหล่าอัศวินน้อย 1/3 เดินทางตามหาตัวเลข

ฝึกทักษะความคิดรวบยอด และการใช้กล้ามเนื้อ

#SWM #SARASAS #สารสาสน์
 

กองกองอำนวยการออกตรวจ

 

 

 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน

 

อำนวยการออกตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรีกองอำนวยการออกประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโ

กองอำนวยการออกตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน

ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

ประจำปีการศึกษา 2567 ของกลุ่มสถาบันการศึกษาในเครือสารสาสน์🥰

วันที่ 10 มิ.ย. 2567 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี

คณะตรวจประกอบด้วย

นางสุดารัตน์ นักคำพันธ์, นางเจริญศรี ช้างเจิม, นายศราวุธ นรมั่ง และนางสาวพัชราภรณ์ เบอะเป็ง

โดยมี ดร.สุทธิพงศ์ ยงค์กมล ประธานกรรมการฝ่ายคุณภาพการศึกษา

และนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เป็นที่ปรึกษาด้านนโยบาย

#SARASAS #60Yrs.SARASAS #QualitySarasas

#โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี

#โรงเรียนอนุบาล #โรงเรียนประถม #โรงเรียนมัธยม
 
ารพบปะพูดคุยสร้างสัมพันธ์ที่ดี ระดับชั้น NURSERY 

✨การพบปะพูดคุยสร้างสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างคุณครู ผู้บริหาร โรงเรียน และผู้ปกครอง✨

 🩷ระดับชั้น NURSERY 🩷

#SWM #SARASAS #สารสาสน์
 
แผนกอนุบาล

 
มุ่งเน้นพัฒนาและเตรียมความพร้อมพัฒนาการทั้ง 4 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านการจัดประสบการณ์บูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้  ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกสู่การเป็นนักคิด นักนำเสนอ และรักที่จะเรียนรู้ ฟัง พูด 2 ภาษา 
 
PRIMARY

แผนกประถมเน้นทักษะ 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อสร้างให้นักเรียนเป็นนักพูด  นักอ่าน  นักคิด  นักนำเสนอตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน โดยเน้นรูปแบบการสอน คู่ขนาน ทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น และสามารถต่อยอดประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 
SECONDARY

Critical thinking enhances students' academic performance by fostering the development of skills that enable them to become independent learners capable of evaluating their own progress. Additionally, it encourages them to assess their peers, thereby cultivating their ability to work effectively in groups. This pedagogical approach yields students who not only comprehend lesson content, but also establish connections with their preexisting knowle.